Domstolkommisjonen

Offentlig debatt er en av grunnpilarene i et demokratisk samfunn, og vi er meget glade for å se at en av de nylige offentlige debattene om viktigheten av domstolenes selvstendige rolle for demokratiet og rettssikkerheten har gitt resultater. I statsråd