DAGLIG LEDER / ADVOKATASSISTENT

 

Jorunn Sandberg er firmaets administrative leder.

Advokatassistent Jorunn Sandberg har sin utdannelse som advokat-assistent gjennom Den Norske Advokatforening. I tillegg har hun 5 – årig helsefaglig utdanning samt praksis som sykepleier / jordmor.

Som advokatassistent utfører Jorunn Sandberg en del saksbehandling innenfor sine kompetanseområder, og har særlig spesialisert seg på Fri Retts-hjelpsordningen.

I tillegg har hun omfattende økonomiske og administrative oppgaver både som Daglig leder og som ansvarlig for firmaets sekretærtjenester.