Førstesideoppslag i Adresseavisen mandag 27. februar 2017
Som en av de advokater som helt siden studietiden har bistått innvandrere og asylsøkere, er
jeg glad for at de som intervjues mener det er lettere å være innvandringskritisk enn det har
vært tidligere, da Ytringsfrihet er en av mest grunnleggende verdier vi har.
På den annen side er det dypt beklagelig at Innvandrerskepsisen og Fremmedfrykten sitter så
dypt i deler av det norske folk.
Men selv har jeg ingen grunn til å moralisere eller sette meg til doms over andre, da jeg i
begynnelse av mitt studium var minst like plaget av Fremmedfrykt som den tredjedel som
Adresseavisen viser til.
Tilfeldighetene ville at jeg under min studietid i Oslo fikk plass i studentorganisasjonen JUSS-
BUSS og måtte ta den plass som var ledig og det var i Innvandrergruppa. Gjennom dette
arbeidet fikk jeg en helt ny forståelse for hvor verdifullt møtet med mennesker fra andre kulturer kan være.
Noe av det viktigste det har ført til er etableringen av Fremmedfryktprosjektet som jeg som
juridisk rådgiver for RVTS-Midt driver sammen med mine gode venner og kolleger som opprinnelig kommer fra henholdsvis Ghana og Irak. Mer om dette prosjektet finnes på RVTS-Midts hjemmeside.
En annen viktig hendelse er at jeg fikk anledning til å bli god venn med Speaker i Somalia og
juristkollega Jawari under hans botid i Trondheim.
Vårt hovedpoeng i Fremmedfryktprosjektet er ellers at det ikke er noen grunn til å kritisere
noen for å være skeptisk eller til å oppleve Fremmedfrykt, men hvis den enkelte greier å
overvinne denne skepsisen eller frykten, så vil man skape langt bedre livsbetingelser både for
den som rammes og for den enkelte som er bærer av skepsis/fremmedfrykt.
Vi skal heller ikke glemme at våre politiske ledere ikke er hevet over alminnelige folkelige
meninger, men forskjellen er at hvis de er skeptiske til Innvandring og gir klart uttrykk for det
så vil de fremstå som det jeg vil karakterisere som uheldige rollemodeller, med betydelig
innvirkning på folk flest.
En av de utilsiktede sidevirkninger dette kan få er at enkelte føler seg i den grad utstøtt at de
blir radikalisert.
Spørsmålet blir derfor:
Har vi en saklig fundert Innvandringspolitikk til Norges beste, eller har vi en
Fremmedfryktspolitikk som bare vil virke splittende ?
Leif Strøm
Advokat
Trondheim 27.02.2017
ÈN AV TRE MENER NORSK KULTUR ER TRUET