I solidaritet med alle jenter og kvinner vil jeg på vegne av mitt advokatfirma, mine ansatte og meg selv, gratulere med Kvinnedagen 8. mars 2017. Vi vil med dette særlig uttrykke vår støtte til de altfor mange som utsettes for undertrykkelse, seksuelle overgrep og annen for mishandling, og samtidig berømme alle Krisesenteransatte og andre gode hjelpere for den store innsats de utøver til enhver tid. Vi vil for vår del forsøke å bistå så godt vi kan.

For Advokatfirmaet Leif Strøm AS
Leif Strøm

GRATULERER MED KVINNEDAGEN !