Diktatoren Josef Stalin hadde en del mennesker rundt seg som han kalte «nyttige idioter».

Den måte media dekker den rettssak som nå pågår om Behring Breiviks soningsforhold, gjør at jeg stiller spørsmålet om Media selv, nå er kommet i den situasjon at de er blitt forledet til å være hans «nyttige idioter».

Behring Breivik er et medmenneske som har krav på å få ivaretatt sine rettigheter og som har den samme ytringsfrihet som alle andre, men på grunn av hans klart grenseoverskridende meninger som han gir åpent uttrykk for, og på grunn av de skadevirkninger dette kan få for andre så er han i fengslet underlagt en viss sensur.

Det fremstår derfor som et paradoks at Media formidler en del av Behring Breviks spesielle oppfatninger og holdninger som f.eks. hans nazi-hilsen, med de skadevirkninger dette får for overlevende og etterlatte etter 22. juli tragedien og andre særlig sårbare personer.

En annen alvorlig konsekvens av dette er at den formidling Behring Breivik står for også kan være med å fremskynde den radikalisering som skjer både innenfor høyreorienterte og muslimske miljøer.

Jeg vil derfor oppfordre alle ansvarlige redaktører til å ta sitt samfunnsansvar og la de skadevirkninger Behring Breiviks negative budskap kan få, veie tyngre enn behovet for ukritisk nyhetsformidling.

Leif Strøm
Advokat

MEDIA – NØKTERNE NYHETSFORMIDLERE – ELLER – ANDERS BEHRING BREIVIKS «NYTTIGE IDIOTER»