Til deg som sliter eller synes alt er svart og håpløst akkurat nå !

 

Ikke glem at så lenge du holder deg i live er det fortsatt håp for et bedre liv.

 

Sannheten er det finnes mange der ute som kan hjelpe deg hvis de får kontakt med deg, pr tlf. eller ved snapchat eller hva du ønsker.

 

Jeg vet ikke hvem du er eller hva du trenger hjelp til, og det er ikke engang sikkert at du selv vet hva du trenger hjelp til, du vet bare at du har det veldig vanskelig akkurat nå.

 

Det er nok at du selv forstår at du trenger hjelp, du behøver ikke selv vite hvordan du kan hjelpes.

 

Det finnes mange dyktige fagfolk og medmennesker uten faglig bakgrunn som kan hjelpe deg med å finne ut hvordan du kan hjelpes.

 

Siden jeg ikke vet hvem du er så må jeg gjette at du enten aldri før har fortalt om dine problemer til noen, eller at du nettopp har prøvd men at ingen kan hjelpe deg eller ikke forstår hvordan du har det.

 

Hvis du ikke har snakket med noen om det synes er vanskelig, så har du alle muligheter åpne, da kan du fritt velge mellom noen du kjenner godt, helsesøster, fastlege eller andre, alt etter hvilken alder du er i, barn, ungdom eller voksen.

 

Men hvis du allerede har bedt om hjelp, og ikke fått den hjelp du trenger, så har du bare vært uheldig, for jeg vet etter et langt liv av egen erfaring og kunnskap om andres erfaring, at det alltid finnes noen som kan hjelpe.

 

Det du da spør om er hvem kan hjelpe deg ?

 

Hvis du er barn/ungdom og blir utsatt for mobbing, seksuelle overgrep eller noe lignende, så vil det ofte det beste være å snakke med noen i familien du har tillit til, venner eller helsesøster eller fastlege.

 

Hvis du foretrekker at ingen vet hvem du er, så kan du også kontakte en av de mange du finner på nettet som Barnas kontakt telefon, Kirkens SOS og andre.

 

Om du er voksen, så har du samme mulighet for å kontakte noen anonymt som f.eks. Kirkens SOS, Mental Helse, fastlege og andre.

 

 

GRATIS  ADVOKATBISTAND

 

Hvis du har vært utsatt for seksuelle overgrep eller for mishandling av et familiemedlem, men er usikker på om du vil melde saken til politiet, så har du rett til 3 timers gratis advokathjelp uansett om du har god inntekt eller ikke.

 

Advokaten vil da kunne gi deg råd om du bør anmelde saken eller ikke. Alle advokater har taushetsplikt.

 

Alle advokater kan gi slik bistand, men om du kjenner en advokat så bruk gjerne han eller henne.

 

Som advokat kan også jeg gi slik bistand, men det er viktig at du velger en du kan ha tillit til.

 

Sør-Trøndelag Tingrett har en liste over de faste bistandsadvokater de bruker som er særlig godt egnet til slike oppdrag. Retten kan ringes på 73 53 24 00, og de som besvarer telefonen er både hyggelige og hjelpsomme.

 

 

SAMLIVSPROBLEMER

 

Hvis du lever i et parforhold som er vanskelig så vil Familievernkontoret være nyttig for mange. Men hvis du vet eller tror at du blir utsatt for mishandling så bør du kontakte det lokale Krisesenter som har tilbud til både kvinner og menn.

 

De gir også råd på dagtid, det er ikke nødvendig å bo på Krisenteret for å få hjelp, men den hjelp det yter er av ypperste klasse. De yter en form for miljøterapi som jeg kaller Krisesenterterapi.

 

 

UTENLANDSK STATSBORGER

 

Er du ikke norsk statsborger og trenger juridisk bistand og oppholdstillatelsen er basert på ekteskap, så vil også Krisesenteret kunne gi gode råd.

 

Hvis din oppholdstillatelse ikke er basert på ekteskap, så kan du få bistand av en advokat hvis du får fri rettshjelp eller hvis du kan betale selv. Hvis du ikke får fri rettshjelp eller ikke kan betale selv, bør du kontakte JUSS-BUSS i Oslo, Juss Formidlingen i Bergen eller Jus Hjelpa i Tromsø, telefon nummer finner du på nettet.

 

 

HVA KAN VÅRT FIRMA BIDRA MED ?

 

For de som får fri rettshjelp eller kan betale selv, kan vi bidra med juridisk bistand i alle de tema som er nevnt:

 

 

– Mobbing både i skole og i arbeidsliv

 

– Seksuelle overgrep

 

– Familiesaker inkludert foreldretvister

 

– Arbeidsrettssaker

 

– Barnevernssaker

 

– Utlendingssaker, oppholdstillatelse m.m.

 

– Mer sammensatte saker som særlig er et problem for psykisk

funksjonshemmede og deres foreldre.

 

 

TA KONTAKT VED BEHOV SELV OM DU ER I TVIL OM VI KAN HJELPE

 

Uansett om du som ungdom eller voksne er usikker på om jeg eller min medarbeidere kan gjøre noe for deg, så ta kontakt, for som medmennesker er vi uansett villig til å høre på deg.

 

Vi kan kontaktes på tlf. 73532818, eller

E-post          leif@advokatleifstrom.no

 

 

TIL DEG I SELVMORDSFARE !

 

Som innehaver av VIVAT kurset og som autorisert kurslederr for VIVAT kursene så har jeg en særskilt forpliktelse til å forsøke å hjelpe deg som tror eller vet at du er i selvmordsfare.

 

Ring eller send SMS på 93 67 14 45 når som helst. Hvis det er vanskelig å snakke eller forklare så send bare en kort SMS som

SOS eller lignende.  Og husk alltid dette:

 

 

SÅ LENGE DET ER LIV ER DET HÅP !

 

Med min beste hilsen

til deg !

og et håp om et fortsatt

Godt Liv for deg og dine !

Leif Strøm

Kursleder i VIVAT

SÅ LENGE DET ER LIV ER DET HÅP !