Karim er en fredens mann med et sterkt politisk engasjement, som benytter seg av den ytringsfrihet vi er så heldige å ha i Norge og i store deler av verden for øvrig.

Selvsagt må både Karim og andre som benytter sin ytringsfrihet være forberedt på at andre mennesker har en helt annen mening og er vel så opptatt av å fremme sitt syn.

Da er det viktig å huske filosofen Voltaires berømte ord: Jeg er dypt uenig i det du sier men vil inntil døden forsvare din rett til å si det.

Det er vårt felles ansvar å unngå å bruke vold fremfor ord når vi er uenige i det som andre gir uttrykk for politisk, religiøst eller på annen måte.

Det er derfor mitt håp at de ansvarlige for den vold Tahir ble utsatt for tar ansvaret for sine handlinger og gjør opp for seg, samt bidrar til at verken Tahir elle andre utsettes for noe lignende i fremtiden.

Les hele saken her: http://www.adressa.no/…/Sl%C3%A5tt-bevisstl%C3%B8s-med-blom… (Bak betalingsmur)

Leif Strøm
Advokat

Som Karim Tahirs advokat beklager jeg på det sterkeste de voldshandlinger han er blitt utsatt for.