Offentlig debatt er en av grunnpilarene i et demokratisk samfunn, og vi er meget glade for å se at en av de nylige offentlige debattene om viktigheten av domstolenes selvstendige rolle for demokratiet og rettssikkerheten har gitt resultater.

I statsråd fredag ble det satt ned et utvalg som skal utrede domstolenes organisering og uavhengighet.

https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/org/styre-rad-og-utval/tidsbegrensede-styrer-rad-og-utvalg/domstolkommisjonen/id2565732/

Domstolkommisjonen